over ons


Binnen de kaders die de wet stelt, moeten columnisten ongezouten hun mening kunnen geven. En dat mag, als de columnist dat nodig vindt, ook met een stevige toonzetting of met harde woorden. Daarom is stevigestukkies.nl opgericht. Omdat columnisten moeten kunnen schrijven wat ze willen, zonder dat gelegenheidsargumenten zoals een beroep op ‘goede smaak’ dat verhinderen.

De columnisten op deze website schrijven vooral over zaken die in de Nederlandse samenleving spelen, in de (nationale of internationale) politiek aan de orde zijn, in de schimmige wereld van de Bekende Nederlanders punt van aandacht zijn, of in de sportwereld leven. Maar niet altijd. Ook voor luchtiger zaken is plaats op deze website.

De oprichters van deze website hopen dat deze site kan worden opgevat als een postuum eerbetoon aan de venijnige topcolumnist Hugo Brandt Corstius.